چارت سازمانی شرکت


اطلاعات تماس

شماره های تماس شرکت

087-33226600

087-33778824

آدرس های ایمیل شرکت

info@mek.co.ir

mek.compani@gmail.com

آدرس دفتر مرکزی شرکت

سنندج، ابتدای خیابان تعریف، ساختمان فردوس، طبقه سوم، واحد 10