معرفی سیستم مدیریت محتوای CMEK

توسعه سیستم مدیریت محتوای CMEK در شرکت مانا ارتباط کاره انجام شده است. ساختار این سیستم مدیریت محتوا بسیار شبیه به JOOMLA می باشد، لذا کاربری و توسعه آن برای کسانی که آشنا به جوملا هستند، بسیار ساده است.