مشتریان اتوماسیون اداری

سامانه جامع اطلاعات ائمه جمعه اهل سنت - مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور - سنندج